Verwarming

Schepers & Co zorgt ervoor dat uw woning zalig verwarmd is!

Wij bieden de beste kwaliteitsmerken in ketels als verwarmingselementen aan, die beiden van Van Marcke komen.

Ketels

Stookolie:

Het aanbod aan stookolieketels is heel uitgebreid. Mogelijke keuzecriteria zijn de zuinigheid, de vereiste plaats en de bijkomende behoefte aan sanitair warm water.

In plaats van een gewone ketel kunt u gaan voor een condensatieketel. Die is weliswaar duurder in aankoop, maar heeft ook een hoger rendement en is dus zuiniger. Omdat hij milieuvriendelijker is dan een conventionele ketel, bestaat er soms de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor premies. Uw meeruitgave is zo snel gerecupereerd.
De manier waarop de rookgassen worden afgevoerd, heeft verregaande gevolgen. Voor een open ketel heeft u een aparte schouw nodig. Bovendien haalt deze installatie de lucht die nodig is voor de verbranding uit de ruimte waar de ketel staat. De stookruimte moet daarom worden verlucht. In een gesloten ketel daarentegen wordt de lucht voor de verbranding via een ventilator van buiten aangezogen. Via dezelfde muur- of plafonddoorvoer worden de rookgassen naar buiten geblazen. Een schouw is niet nodig. Uit veiligheidsoverwegingen wordt wel een verluchting van de stookruimte aangeraden. Sanitair warm water wordt hier altijd geproduceerd via een (voorraad) boiler.
Sanitair warm water wordt hier altijd geproduceerd via een (voorraad) boiler.

Aardgas:

Het aanbod aan aardgasketels is heel uitgebreid. Mogelijke keuzecriteria zijn de zuinigheid, de vereiste plaats en de bijkomende behoefte aan sanitair warm water.

In plaats van een gewone ketel kunt u gaan voor een condensatieketel. Die is weliswaar duurder in aankoop, maar heeft ook een hoger rendement en is dus zuiniger. Omdat hij milieuvriendelijker is dan een conventionele ketel, bestaat er soms de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor premies. Uw meeruitgave is zo snel gerecupereerd. Een condensatieketel op aardgas is altijd uitgerust met een buitenvoeler.
De manier waarop de rookgassen worden afgevoerd, heeft verregaande gevolgen. Voor een open ketel heeft u een aparte schouw nodig. Bovendien haalt deze installatie de lucht die nodig is voor de verbranding uit de ruimte waar de ketel staat. De stookruimte moet daarom worden verlucht. In een gesloten ketel daarentegen wordt de lucht voor de verbranding via een ventilator van buiten aangezogen. Via dezelfde muur of plafonddoorvoer worden de rookgassen naar buiten geblazen. Een schouw is niet nodig. Uit veiligheidsoverwegingen wordt wel een verluchting van de stookruimte aangeraden. Condensatieketels op aardgas hebben altijd een gesloten rookafvoersysteem. Bij aardgasketels heeft men de keuze tussen vloer- en wandketels: wandketels zijn veel compacter en kunnen worden ingebouwd in een kast of nis.
Sanitair warm water. Er zijn twee manieren om met een CV-ketel warm water te produceren: op het ogenblik dat er warm water nodig is (doorstromer) of in een altijd beschikbaar voorraadvat (boiler). De gepaste keuze hangt af van een aantal factoren. Hoeveel leden telt het gezin? Zijn er meerdere badkamers? Worden die tegelijkertijd gebruikt? Doorstromers zijn de zuinigste oplossing. De hoeveelheid warm water die kan worden aangemaakt, hangt af van het vermogen van de ketel. Als u op verschillende plekken tegelijkertijd warm water vraagt, kan dat problemen opleveren. Met een voorraadboiler zal u wat meer energie verbruiken, maar kunt u de capaciteit aanpassen aan de gezinsbehoeften.

Verwarmingselementen

Er zijn diverse manieren om uw huis te verwarmen. Elke type van verwarmingselement, zoals een radiator, convector of vloerverwarming heeft zijn voor- en nadelen. Het is dus aangezwezen om af te wegen welke oplossing het best geschikt is voor uw woning of situatie.

verwarming